Hỏi Đáp (FAQ)

2. Tại sao website/server của tôi bị đánh dấu hạn chế?

Như đã giới thiệu, cho phép thử nghiệm miễn phí là cách để các thành viên có thể dùng thử các chức năng của tài khoản Professional trong dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, có vài người luôn muốn được hưởng quyền lợi miễn phí này bằng cách đăng ký tài khoản mới khi hết thời hạn dùng thử trong tài khoản hiện có, và luôn cho rằng mình có thể tận hưởng các chức năng Professional này "mãi mãi".

Để ngăn chặn tình trạng lạm dụng này, chúng tôi lưu lại thông tin của các website và server đã được sử dụng trong thời gian thử nghiệm miễn phí. Khi một thành viên sử dụng tài khoản thử nghiệm khác để thêm các website hoặc server này vào danh sách, thì chúng tôi sẽ biết được đây là các website/server đã được giám sát trong tài khoản thử nghiệm trước đó. Do vậy, chúng tôi đánh dấu các website hoặc server này là "bị hạn chế".

Một website hoặc server bị hạn chế chỉ dùng được các chức năng của tài khoản Free. Khoảng thời gian giám sát bị giới hạn bởi 60 phút. Hơn nữa, website bị hạn chế chỉ được dùng HTTP port 80 mà không có sự lựa chọn nào khác, trong khi server bị hạn chế thì chỉ dùng được ping test và HTTP port 80.

Các hạn chế này sẽ được gỡ bỏ khi bạn nâng cấp lên tài khoản Professional.