Hỏi Đáp (FAQ)

12. Làm thế nào để có thể giám sát ASP/PHP/JSP/Coldfusion?

Đôi khi các đoạn mã script bị lỗi nhưng web server chính vẫn chạy. Vì vậy, việc chỉ giám sát web server port sẽ không làm bạn bị ảnh hưởng bởi các thông báo lỗi do script gây nên.

Để giám sát các đoạn mã script, bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, rồi click vào "Thêm Test" và chọn giám sát website. Sau đó nhập vào đường dẫn URL có chứa đoạn mã script đó (đường dẫn kết thúc bằng các file .asp, .php, .jsp hay .cfm) và liệt kê các từ khóa hiện có trong trang.

Khi mã script phát sinh lỗi, hệ thống chúng tôi sẽ thông báo cho bạn là không tìm thấy các từ khóa bắt buộc.