Hỏi Đáp (FAQ)

2. Lệ phí tham gia?

Phí kích hoạt trả một lần duy nhất - (chỉ USD $50.00). Không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào để duy trì tài khoản reseller.

Trả-khi-cần cho các dịch vụ bạn cung cấp lại - bạn chỉ trả phí cho chúng tối khi bạn có khách hàng. Tham khảo Bảng giáChiết khấu.