Hỏi Đáp (FAQ)

6. Tôi có thể cung cấp tài khoản thử nghiệm miễn phí cho khách hàng của mình không?

Chúng tôi chấp nhận để bạn mời khách hàng dùng thử hoàn toàn miễn phí. Sau thời gian 14-ngày dùng thử, khách hàng có thể lựa chọn hạ mức tài khoản xuống để dùng phiên bản miễn phí (giám sát tần suất 60-phút), hoặc mua gói dịch vụ trả phí của bạn.