Hỏi Đáp (FAQ)

3. Bạn gửi cảnh báo qua SMS?

Vâng, chúng tôi gửi SMS toàn cầu.